PAGODA – DỰ ÁN SỐ HÓA CHÙA VIỆT

  Tìm hiểu sơ lược về chùa Việt Nam Ở Việt Nam hiện có tới 18.491 ngôi chùa, chiếm tỷ lệ 36% tổng số di tích Việt Nam. Chùa là nơi truyền bá Phật giáo. Tuy nhiên, một số ngôi…