Đạo Trời Tâm Phật

Đạo Trời là gì? Là con người chúng ta đang sống ở thế giới này (cõi vật chất) cần thuận theo Trời (thuận Thiên). Xưa kia các Vua mỗi khi có việc quan trọng đều lập đàn tế Trời, xin ý Trời. Và ngày nay, cả bên Phương tây văn minh hiện đại, mỗi khi làm gì đó thì đều nghĩ đến God (Đức chúa Trời), và chúng ta hay “Hỏi ông Trời”, “Hỏi Trời xanh”, “Trời ơi”. Đạo Trời được hiểu rộng nghĩa là các quy luật vận  hành của con người, của xã hội, của thế giới, của cả vũ trụ. Sống theo Đạo Trời thì sẽ tăng trưởng, nghịch thì diệt. Nếu phân cao thấp, thì Đạo Trời là cao nhất, Đạo gốc của các Đạo, là Thiên Đạo.

Tâm Phật là gì? Tâm Phật là tu Tâm giống như Tâm của Phật, tâm của trí tuệ, lòng từ bi, trở thành Phật.

Dao Troi Tam Phat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Me on Zalo