Hỏi đáp – Đạo Phật hiện đại là gì?

Học viên: Đạo Phật hiện đại là gì?

Nhất Tâm: Thời nay, công nghệ, khoa học kỹ thuật, xã hội phát triển, tuy nhiên, các kinh điển của Đạo Phật lại thường được diễn tả theo ngôn từ từ xưa, thế nên rất khó hiểu, diễn tả cho những người mới lần đầu, hoặc người trẻ tuổi. Đó là một sự cản trở rất lớn. Bởi vì, giới trẻ ngày nay vô cùng bận rộn, nhiều thứ cuốn hút, nên các thông tin phải đáp ứng được tiêu chí là diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, có tích logic theo khoa học. Chưa kể, có quá nhiều pháp môn, chi phái trong Đạo Phật, đó là sự phân mảnh, dễ nảy sinh ra các mâu thuẫn bên trong và hiểu sai từ bên ngoài về Đạo Phật. Trong khi các tôn giáo lớn trên thế giới đều có sự hợp nhất, ví dụ Hồi giáo, Tin lành, Thiên chúa.

Dao Phat Hien Dai La Gi

Vì vậy, Đạo Phật hiện đại là một ý tưởng cho nhu cầu mới của Đạo Phật trong Thời đại mới, dựa trên các nội dung chính sau:

  • Hợp nhất các tư tưởng của Đạo Phật thành một tôn giáo thống nhất
  • Giản lược bớt và phát triển các nội dung chính của Đạo Phật, ví dụ như biên tập thành một bộ sách Phật giáo hiện đại
  • Trình bày các ngôn từ, sự hiểu biết về Đạo Phật theo ngôn ngữ thời nay, dễ hiểu, có tính khoa học.
  • Bài trừ các vấn nạn, các cá nhân, tổ chức sử dụng Đạo Phật với mục đích kinh doanh, phá hoại.

Đạo Phật hiện đại là một chủ đề rộng lớn, cần có những cá nhân, tổ chức lớn tiên phong để xây dựng một thời kỳ mới của Đạo Phật.

 

 

Contact Me on Zalo