Hỏi đáp – Vạn vận do duyên tạo thành hay do Thượng đế tạo ra?

Học viên: Thấy trên các báo chí, mạng xã hội tranh luận rất nhiều về chủ đề ai tạo ra vũ trụ này, người thì nói theo Đạo Phật thì mọi thứ do duyên mà thành, người thì nói do Thượng đế (Đấng sáng tạo) tạo ra mọi thứ. Vậy là như thế nào?

Nhất Tâm: Đây là một chủ đề rộng lớn, siêu việt, chỉ ít người đủ Tâm để hiểu được đến tận cùng, đa số chúng ta chỉ hiểu theo cách thô sơ, giống như kiến thức đại học lại bị hiểu theo tiểu học, sai hết hoàn toàn, dẫn đến ai cũng cho mình là đúng, tranh luận không dứt ra được.

 

Van Van Co Phai Do Duyen Tao Thanh

 

Đầu tiên, khẳng định rằng lời của Đức Phật đúng 100% và Thượng đế (Đấng sáng tạo) cũng đúng 100%.

Xin được giải thích như sau theo ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu nhất, đã giản lược. Duyên chính là “hội đủ các yếu tố và điều kiện phù hợp” để tạo ra, còn Thượng đế là người tạo ra mọi thứ khi “hội đủ các yếu tố và điều kiện phù hợp”. Nên không cái gì được sinh ra hay mất đi một cách ngẫu nhiên cả.

Ví dụ dễ hiểu, một hạt giống đã có hội đủ điều kiện là hạt giống tốt, đất đai màu mỡ, ánh sáng đầy đủ, tuy nhiên, phải có nước mới phát triển được. Cái thời điểm có nước mưa rơi xuống ấy, chính là hội đủ các yếu tố, điều kiện cần thiết, là “Duyên” để giúp hạt giống nảy mầm thành cây. Vậy còn vũ trụ và vạn vận này do đâu mà có? Là do Thượng đế (Đấng sáng tạo) là người tạo ra, nhưng Đấng sáng tạo cũng cần “hội đủ các yếu tố và điện phù hợp” để tạo ra mọi thứ.

Vậy ai tạo ra Thượng đế (Đấng sáng tạo)? Đó là một vòng lặp vô hạn, vượt qua phạm vi của vũ trụ này. Tất nhiên nếu trả lời sẽ là “Có những Thượng đế cao hơn nữa, khi hội đủ các yếu tố và điều kiện phù hợp” sẽ tạo ra Thượng đế của vũ trụ mà chúng ta đang sống”.

Xét theo góc độ siêu khoa học, vũ trụ này có hàng tỉ  tỉ, vô số thực thể năng lượng không ngừng “tương tác” lẫn nhau, từ lớn đến nhỏ, đa chiều kích, dẫn đến “trùng trùng duyên khởi” được sanh ra, rồi sanh, trụ, hoại diệt. Các duyên khởi lớn sẽ chi phí duyên khởi nhỏ hơn.

Chúng ta không nên tranh luận về những vấn đề này, mà nên dùng Tâm để thấu hiểu.

 

 

 

Contact Me on Zalo