Khóa tu học
Hành trình Giác ngộ

Giác ngộ là “ngộ”, là hiểu về mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống, trong thế giới này và cả những thế giới khác. Tùy theo khả năng và sự tu tập của mỗi con người mà có các mức giác ngộ khác nhau. Để giác ngộ, đó là một cuộc hành trình cần thời gian, sự kiên trì và tâm trí rộng mở. Nếu lấy sự giác ngộ của Đức Phật là mục tiêu, có người sẽ giác ngộ ngay trong cuộc sống này, nhưng đa số chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn thế. Tất cả phụ thuộc vào Tâm mỗi người chúng ta.

Xem file khóa tu học PDF: khoa-tu-hoc-tai-gia-hanh-trinh-giac-ngo-chua-online-pagoda-com-vn

Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 1 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 2 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 3 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 4 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 5 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 6 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 7 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 8 Khoa Tu Hoc Tai Gia Hanh Trinh Giac Ngo Chua Online Pagoda Com 9

Ghi danh chùa online


Contact Me on Zalo