Khóa tu học
Phật Giáo hiện đại

Đa số Kinh điển Đạo Phật là khó hiểu, khó diễn tả với tất cả mọi người. Vì vậy, khóa tu học tại gia này được xây dựng để giúp mọi người hiểu về Đạo Phật theo những ngôn từ hiện đại, khoa học, dễ hiểu, phù hợp với Thời đại mới.

Xem bản PDF về khóa tu học: khoa-tu-hoc-tai-gia-phat-giao-hien-dai-chua-online-pagoda-com-vn

Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 1 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 2 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 3 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 4 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 5 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 6 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 7 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 8 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 9 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 10 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 11 Khoa Tu Hoc Tai Gia Phat Giao Hien Dai Chua Online Pagoda Com Vn 12

Ghi danh chùa online


Contact Me on Zalo