Khóa tu học
Đạo & Đời

Đạo cao nhất là Đạo giữa Đời, Đời ý nghĩa nhất khi đi với Đạo. Nhiều người mải mê mưu sinh, tiền tài danh vọng mà quên đi Đạo, lại có nhiều người mải Đạo mà bỏ Đời. Đời với Đạo như thuyền với biển, như nước với cây, như Trời với Đất, như hai mà Một.

Xem thông tin khóa tu học file PDF:khoa-tu-hoc-tai-gia-dao-va-doi-chua-online-pagoda-com-vn

 

Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 1 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 2 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 3 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 4 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 5 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 6 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 7 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 8 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 9 Khoa Tu Hoc Tai Gia Dao Va Doi Chua Online Pagoda Com 10

Ghi danh chùa online


Contact Me on Zalo