Khóa tu học
Tu thành Phật giữa Đời

Thời nay, chúng sanh mê lầm, tu chạy theo hình thức, để lạc vào mê Đạo, trăm nẻo mịt mờ, tốn kém thời gian, tiền bạc, sức khỏe, Đạo không tăng mà trí loạn, Tâm bất an, sinh ra đủ thứ mê tín, làm tiền. Rồi lại thấy chúng sanh cứ cãi nhau, chấp vào kinh điển, cho kinh này là đúng, kinh kia là sai, chín người mười ý, cứ mải mê tranh luận như cái chợ mà quên mất kinh điển chỉ là sách vở, tu học Đạo mới quan trọng.

Tất cả kinh điển đều là Một, tu thành Phật cũng chỉ có Một con đường.

Phật ở trong Tâm, ai cũng có thể tự tu để thấy con đường của Phật, trở thành Phật ngay trong cuộc đời này, không cần tốn tiền, không cần lễ cao, không cần đi xa. Vừa có cuộc sống ý nghĩa, lại có đường Đạo sáng ngời.

Link tải thông tin về khóa tu học (pdf): khoa-tu-hoc-tai-gia-tu-thanh-phat-giua-doi-chua-online-pagoda-com-vn

 

Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 1

Loi Cua Nhat Tam

Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 3 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 4 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 5 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 6 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 7 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 8 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 9 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 10 Khoa Tu Hoc Ta Gia Tu Thanh Phat Giua Doi 11

Ghi danh chùa online


Contact Me on Zalo