Một thế giới đa chiều

Khoa học đã chứng minh vũ trụ có đa chiều kích không thời gian, ít nhất có 12 chiều. Và chúng ta đang sống ở không gian 3 chiều (3D). Trong kinh điển cũng có nói về các cõi giới khác, như cõi Trời, cõi Phật, cõi Địa ngục. Ở các chiều kích không thời gian, cũng có những quy luật khác nhau, sinh mệnh sống khác nhau.Thế giới vật chất chúng ta đang sống là hiện hữu, thế giới nền tảng cơ sở cho các thế giới cao hơn.

Chieu Kich Khong Thoi Gian

Những gì chúng ta không thấy không có nghĩa là không có, không tồn tại, tuy nhiên một số người cố chấp, chỉ tin khi nhìn thấy, sờ thấy, cảm nhận thấy bằng giác quan. Tâm trí của họ như cái ao, không chấp nhận có biển lớn bao la ngoài kia.

Contact Me on Zalo