Người Phàm, Người Tu, Thánh Nhân

  • Người Phàm chỉ thích nói chuyện về ăn mặc, nhà cửa, xe cộ, công việc, cách kiếm tiền, làm giàu, ca sĩ, diễn viên, chuyện thời sự, bệnh tật, coi bói ở đâu, chuyện ông này bà kia, ..
  • Người Tu không nói nhiều chuyện, chỉ nói chuyện với người có duyên, cùng tư tưởng, bàn về Đạo, về triết lý cuộc sống.
  • Thánh Nhân thích nghĩ lớn, làm lớn, những việc giúp đời, thay đổi cuộc sống, có lợi cho đất nước, vượt qua suy nghĩ cá nhân tầm thường.

Người Phàm, Người Tu, Thánh Nhân, đều là con người, có Thân Tâm, đều là những sinh mệnh cao quý, bình đẳng, con của Thượng Đế. Người Tu cần hành Đạo giúp Người Phàm hiểu, giác ngộ về Đạo. Thánh Nhân cần giúp Người Tu, Người Phàm có cơ hội làm được nhiều việc hơn, sống tốt hơn, kinh tế phát triển. Người Phàm cần hỗ trợ cho Người Tu, Thành Nhân hành Đạo, làm việc lớn.

Nguoi Pham Va Thanh Nhan
Nếu bạn gặp một ai đó trên đường đời, hãy dùng Tâm để biết người đó là ai.
Contact Me on Zalo