Hỏi đáp – Niệm Phật có thành Phật không?

Học viên hỏi: Thời nay, thấy rất nhiều hình ảnh, video nói rằng chuyên tâm niệm Phật sẽ thành Phật, ví như Pháp môn Tịnh Độ thường nhắc đến, được nhiều người đi theo?

Nhất Tâm trả lời: Niệm Phật có thể thành Phật không? Vừa có vừa không. Lấy một câu chuyện đơn giản làm ví dụ, cõi Phật A di đà trong Pháp Môn Tịnh Độ như một hòn đảo thiên đường do Phật A di đà làm chủ, ở nơi đó, những người được sống trên đảo phải đáp ứng rất nhiều tiêu chuẩn, ví dụ như có đại trí tuệ, có đại phước báu. Vì thế, đối với thế gian này, muốn được lên hòn đảo đó, chỉ số rất ít người đáp ứng được, tỷ lệ có khi lên đến 1/100.000.000 (một phần trăm triệu). Số ít này là các vị đã tu tập lâu năm, có công đức, phước báu vô cùng lớn ở thế gian, chỉ cần gửi thư cho Phật Adi đà thì sẽ được Phật đưa lên hòn đảo.

Còn đa số hàng trăm triệu người kia, niệm Phật sẽ không thể về cõi Phật được, nhưng sẽ giúp tu Tâm tốt hơn. Mọi người cần hiểu rõ câu chuyện này để tránh mê lầm, tin vào những điều dối trá, hiểu sai về Phật Pháp.

 

Contact Me on Zalo