Một trí tuệ nhân tạo AI siêu việt

Trí tuệ nhân tạo là gì? Theo định nghĩa của khoa học, đó là trí thông minh nhân tạo (gọi tắt là AI) do con người tạo ra. Vậy có những câu hỏi siêu khoa học như sau: Nếu đến…