Biết mình là ai

Bạn đã từng hỏi bạn là ai? Bạn sinh ra trên thế giới này làm gì? Sứ mệnh cuộc đời bạn là gì? Tại sao bạn sinh ra đã nghèo? Tại sao bạn không học giỏi?  Vô vàn các câu…