Phía sau cái chết

BÀI GIẢNG PHÍA SAU CÁI CHẾT Giới thiệu Chết không đáng sợ, sống mà như chết mới đáng sợ. Sống chết chỉ là một quy luật, chỉ trong khoảng khắc, không tránh được. Bài giảng này sẽ giúp bạn hiểu…