Chủ nghĩa vật chất

Thời nay, cuộc sống vật chất đầy đủ hơn ngày xưa, điều này rất tốt, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm sóc sức khỏe, làm ít mà vẫn đầy đủ. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay lại đề…