Hiểu về Đạo Mẫu

BÀI GIẢNG TÌM HIỂU VỀ ĐẠO MẪU   Giới thiệu: Đạo Mẫu là Đạo gốc của Người Việt, thờ Mẹ Địa Mẫu, Mẹ Đất (trong câu Cha Trời – Mẹ Đất). Tuy nhiên, hiện nay Đạo Mẫu đang bị dần…