Quá khứ, hiện tại, tương lai

BÀI GIẢNG QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI, TƯƠNG LAI Giới thiệu Đây là một chủ đề khó hiểu với nhiều câu hỏi, cần trí tưởng tượng để diễn tả. Những gì chúng ta đang biết về thực tại, thời gian thật…