Không bao giờ từ bỏ ước mơ

Ngày còn bé, ngây thơ à trong sáng, ai cũng có những ước mơ, sau này lớn lên trở thành cô giáo, diễn viên, ca sĩ, kỹ sư, doanh nhân, sứ giả hòa bình, ... và thế rồi thời gian…