Lạc Long Quân – Âu Cơ

Giới thiệu Trong dân gian Việt Nam, có truyền thuyết về Lạc Long Quân - Âu Cơ, là khởi tổ của nước Việt, chúng ta thường tự hào là con rồng cháu tiên. Vậy sự thực như thế nào? Pagoda…