Khoa học và tâm linh

BÀI GIẢNG KHOA HỌC VÀ TÂM LINH Giới thiệu Chúng ta thường hỏi, chủ nghĩa khoa học là gì? Tâm linh là gì? Tại sao lại nhiều người lại chỉ tin vào khoa học? Tại sao nhiều người khác lại…