Khóa tu học
Phật Giáo hiện đại

Đa số Kinh điển Đạo Phật là khó hiểu, khó diễn tả với tất cả mọi người. Vì vậy, khóa tu học tại gia này được xây dựng để giúp mọi người hiểu về Đạo Phật theo những ngôn từ…