Sứ mệnh của một sinh mệnh

BÀI GIẢNG SỨ MỆNH CỦA MỘT SINH MỆNH Giới thiệu Bạn là một con người, một sinh mệnh, không tự nhiên được sinh ra và chết đi, nên hãy làm một điều gì đó có ý nghĩa để lại cho…