Tà Đạo

Giới thiệu Thời nay mạt Pháp, ma quỷ lộng hành, tà Đạo khắp nơi, chúng giả danh chánh Pháp, mượn lời Phật dạy, thêm bớt kinh điển, giả tu như Phật, ở nơi đẹp đẽ, mặc áo vàng, khiến chúng…