Hỏi đáp – Nhân quả tiền kiếp là gì?

Học viên: Thời nay, thấy nhiều vị thuyết giảng nói về nhân quả tiền kiếp, vị dụ như kiếp trước nói lời ác độc, kiếp này bị bệnh về miệng,, kiếp này giết hại chó mèo, kiếp sau đầu thai…