Ác Tâm

Thời nay, tà khí, năng lượng xấu tràn ngập khắp thế gian, khiến điên đảo mọi nơi, chiến tranh, dịch bệnh, giết chóc, lừa đảo, …. Tất cả đều vì tiền bạc, danh lợi, những toan tính thị phi. Nhiều…