Một thế giới đa chiều

Khoa học đã chứng minh vũ trụ có đa chiều kích không thời gian, ít nhất có 12 chiều. Và chúng ta đang sống ở không gian 3 chiều (3D). Trong kinh điển cũng có nói về các cõi giới…