Thiên Đạo trong tín ngưỡng người Việt

BÀI GIẢNG THIÊN ĐẠO TRONG TÍN NGƯỠNG NGƯỜI VIỆT   Giới thiệu Thiên Đạo được hiểu là Đạo Trời, Ông Trời thì người Việt ai cũng biết, vậy Đạo Trời, Thiên Đạo là gì? Có ý nghĩa như thế nào…