Hiểu về Thời Đại mới

Giới thiệu Thời nay, được gọi là Thời đại mới, kỷ nguyên của khoa học công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, khám phá không gian và nhiều phát minh vĩ đại khác, cũng là Thời đại…