Thực tại là gì?

BÀI GIẢNG THỰC TẠI LÀ GÌ? Giới thiệu Chúng ta đang số trong thế giới 3D, và mỗi người có một thực tại riêng, vậy bạn có tự hỏi thực tại của bạn là gì? Nó tác động đến cuộc…