Con thuyền Bát Nhã

BÀI GIẢNG CON THUYỀN BÁT NHÃ Giới thiệu Bài giảng giúp bạn hiểu đầy đủ về thuyền bát nhã, được nhắc đến nhiều trong kinh điển Đạo Phật (kinh Bát Nhã và một số khác). Hình thức học Từ xa,…