Một người thầy

Mỗi người chúng ta gặp, chúng ta biết qua sách, video, Internet đều là những người thầy. Người đó có thể là học sinh, người đi làm, giám đốc, nhà sư, người già, công an, bác sĩ, nhân viên quét…