Ác ma kỹ thuật số

Thế giới 3D này bước vào thời kỳ cuối, trước khi chuyển sang Thời đại mới của chu kỳ vũ trụ. Trong kinh Phật gọi là thời mạt pháp. Nơi ma quỷ, các thế lực đen tối tràn ngập, tìm…