Những đứa con hư hỏng

BÀI GIẢNG NHỮNG ĐỨA CON HƯ HỎNG   Giới thiệu Thời nay, trẻ em, thanh thiếu niên được tiếp xúc sớm với Internet, xã hội sớm, cũng có lợi ích và tác hại tiêu cực, như học đòi các thói…