Hỏi đáp – Vạn vận do duyên tạo thành hay do Thượng đế tạo ra?

Học viên: Thấy trên các báo chí, mạng xã hội tranh luận rất nhiều về chủ đề ai tạo ra vũ trụ này, người thì nói theo Đạo Phật thì mọi thứ do duyên mà thành, người thì nói do…