Hiểu về xem bói

Giới thiệu Xem bói là một hoạt động tín ngưỡng dân gian, đã có từ rất lâu, có người cho là mê tín, có người cho là đúng phần nào đó, cũng đôi khi chỉ là tò mò, một thú…