Chiến tranh thế giới thứ 3

Giới thiệu Thế giới 3D chúng ta đang sống đang ở thời gian cuối cùng trước khi bước sang Thời đại mới - Thời đại vàng, đó là đêm giông bão, nơi các mẫu thuẫn cần được giải quyết hết…