Những Zombie thời hiện đại

  Zombie trong tiếng anh có nghĩa là “thây ma”, chỉ những cái xác biết đi, không có linh hồn, không biết suy nghĩ, hành động vô thức, lặp lại. Nó cũng được dùng để ám chỉ những người số…