Trò chuyện Đạo & Đời

Nhat Tam

Chào bạn, tôi là Nhất Tâm, một người tu học tại gia. Nhất Tâm có rộng nghĩa, là tất cả Tâm như một, tất cả Đạo, Tôn giáo là một. Đời Đạo hợp nhất. Vật chất, ý thức hợp nhất. Khoa học và tâm linh hợp nhất. Tất cả chiều kích không thời gian là một. Quá khứ, hiện tại, tương lai là một. tất cả Pháp do Tâm, tất cả Thực tại do Tâm. Chỉ một chữ Tâm.

Là người tu giữa Đạo và Đời, với tâm nguyện giúp mọi người hiểu và giác ngộ về Đạo, thành công về Đời, có một cuộc sống trọn vẹn, nhiều ý nghĩa.

Khi bạn biết đến Pagoda, là có cơ duyên, và Nhất Tâm mong muốn được trò chuyện Đạo & Đời với Bạn.

 

Xem các chủ đề trò chuyện: https://pagoda.com.vn/chu-de-noi-bat/

Đạo, Cha Trời, Mẹ Đất, Tu thành Phật, Phật là ai?, Tâm Linh, Linh hồn, Đạo Mẫu, Cõi vô hình, Kinh điển Đạo Phật, Tu Tâm, Phước, Nghiệp, Thờ cúng Tổ Tiên, Hầu Đồng, Xem Bói, Duyên âm, Thiên cơ, Hồn thiêng sông núi, Tâm linh nước Việt, Bà Cô Tổ, Ma Quỷ, Số Mệnh, Phật Di Lạc, Phật A Di Đà, Phật tái sanh, Quy y, Tam Bảo, Chư Thiên, Tịnh Độ, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Niệm Phật, , Giác Ngộ, Thức Tỉnh, Cõi Niết Bàn, Luân hồi, Trả Nghiệp, Tiên, Thánh, Thần, Số Mệnh, Thần hồn, Nguyên Thần, Nghe Giảng Kinh, Hoa Sen, Ánh Đạo Vàng, Ác Tâm, Tâm Phật, Cõi Trời, Địa Ngục, Nhân gian, Vô Thần, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêp, Kinh Địa Tạng, Địa Tạng Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tổ Bồ Đề, Chánh Đạo, Tà Đạo, Chú Đại Bi, Chú Lăng Nghiêm, Âm binh, tu tại gia, niệm Phật, ăn chay, thiền định, cầu tài, cầu lộc, giải hạn, ngày giỗ, vong theo, bùa, chú, Mật tông, Nam Tông, Bắc Tông, Thiền Tông, đi chùa, phóng sinh , Đường đời, số phận, số mệnh, đức tin, nhân phẩm, làm người, kinh doanh, nghề nghiệp, bệnh tật, con cái, sức khỏe, tiền bạc, công danh, dục vọng, kiếm tiền, làm việc tốt, gia đình, bạn bè, đi chùa, làm từ thiện, thay đổi số phận, khởi nghiệp, quý nhân, lừa đảo, phạm pháp, khủng hoảng, thời gian, đạo đức.

Contact Me on Zalo