Cha Trời – Mẹ Đất

Cha Trời – Mẹ Đất thường được gọi với các tên như: Cha Trời: Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế, Chúa sáng Tạo, Đấng Sáng Tạo, Vô Cực Đại Thiên Tôn, Đấng Tối Cao Mẹ Đất: Địa Mẫu, Mẹ Diêu Trì, Mẹ…

Đạo Trời Tâm Phật

Đạo Trời là gì? Là con người chúng ta đang sống ở thế giới này (cõi vật chất) cần thuận theo Trời (thuận Thiên). Xưa kia các Vua mỗi khi có việc quan trọng đều lập đàn tế Trời, xin…

Tâm thần xã hội

Thủa xưa, ai cũng nghèo, làm nông dân, đi làm đồng về là đi ngủ, tiền bạc cũng ít tiêu, không có nợ nần, mọi thứ cứ thong thả qua đi. Thời nay, cuộc sống ngày càng phát triển, nhưng…
Contact Me on Zalo